หาดนพรัตน์ธารา ธรรมชาติอันอุดมสมบูรณ์ของทะเลไทย

10 Feb
หาดนพรัตน์ธารา
หาดนพรัตน์ธารา

หาดนพรัตน์ธารา

อุดมสมบูรณ์ด้วยทรัพยากรธรรมชาติทางทะเล

                หาดนพรัตน์ธารา ชายหาดที่ตั้งอยู่ภายใน อุทยานแห่งชาติหาดนพรัตน์ธารา-หมู่เกาะพีพี ซึ่งอยู่ในอำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ อุทยานแห่งชาติหาดนพรัตน์ธารา-หมู่เกาะพีพีนั้น ครอบคลุมพื้นที่ส่วนใหญ่ในทะเลอันดามันด้านทิศตะวันตกของภาคใต้

หาดนพรัตน์ธารา

หาดนพรัตน์ธารา

หาดนพรัตน์ธารา 

ชายหาดที่ทอดตัวกว้างไกล

                ที่นี่ถือเป็นอุทยานแห่งชาติทางทะเลที่มีความสวยงามมาก ประกอบไปด้วย ปะการัง กัลปังหา ทิวทัศน์ใต้ทะเลที่งดงาม

หาดนพรัตน์ธารา
หาดนพรัตน์ธารา

หาดนพรัตน์ธารา

ป้ายชื่อหาดนพรัตน์ธารา

                ส่วนตัวชาดหาดนพรัตน์ธารานั้น เป็นชายหาดที่ทอดตัวยาวเกือบ 3กิโลเมตร แต่เดิมนั้นชาวบ้านเรียกหาดแห่งนี้ว่า หาดคลองแห้ง แต่พอปี 2503 จอมพลสฤษดิ์ธนะรัชต์ ขณะดำรงตำแหน่งเป็นนายกรัฐมนตรี ได้เดินทางมาพักผ่อนที่หาดคลองแห้งแห่งนี้และประทับใจในธรรมชาติอันสวยงามของหาดแห่งนี้จึงตั้งชื่อให้ใหม่ว่า หาดนพรัตน์ธารา

หาดนพรัตน์ธารา

หาดนพรัตน์ธารา

หาดนพรัตน์ธารา

บรรยากาศริมชายหาดยามน้ำลง

                นอกจากนี้ที่นี่ยังอุดมสมบูรณ์ไปด้วยป่าไม้ ทั้ง ป่าดงดิบชื้น ป่าชายเลน และป่าพรุบริเวณชายหาดซึ่งจะอยู่เฉพาะบริเวณหาดนพรัตน์ธารา มีพื้นที่ประมาณ 0.32 ตารางกิโลเมตร และที่นี่ยังเป็นที่อาศัยของหอยชักตีนอีกด้วยที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่ง

การเดินทาง

จากกรุงเทพ ฯ ใช้ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4 ผ่าน ผ่าน เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร ระนอง พังงา กระบี่ มุ่งหน้ามายังไปจังหวัดกระบี่ ระยะทางประมาณ 946 กิโลเมตร พอถึงจังหวัดกระบี่ ให้ขับไปตามถนนสายในเมือง-ในสระ ระยะทางประมาณ 18 กิโลเมตร ก็ถึงหาดนพรัตน์ธารา-หมู่เกาะพีพี จากนั้นขับรถไปทางทิศใต้ตามถนนเลียบชายหาด ประมาณ 6 กิโลเมตรก็จะพบกับหาดนพรัตน์ธารา

หาดนพรัตน์ธารา

หาดนพรัตน์ธารา

หาดนพรัตน์ธารา

หาดนพรัตน์ธารา

หาดนพรัตน์ธารา

หาดนพรัตน์ธารา

หาดนพรัตน์ธารา

หาดนพรัตน์ธารา

หาดนพรัตน์ธารา

หาดนพรัตน์ธารา

หาดนพรัตน์ธารา

หาดนพรัตน์ธารา

ขอบคุณภาพจาก : Ezytrip.com


Credit : http://www.traveladdict.in.th/%e0%b8%ab%e0%b8%b2%e0%b8%94%e0%b8%99%e0%b8%9e%e0%b8%a3%e0%b8%b1%e0%b8%95%e0%b8%99%e0%b9%8c%e0%b8%98%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%b2-%e0%b8%98%e0%b8%a3%e0%b8%a3%e0%b8%a1%e0%b8%8a%e0%b8%b2%e0%b8%95%e0%b8%b4/

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: