เกาะบาหลี มนต์เสน่ห์ที่ไม่เสื่อมคลาย

10 Feb
เกาะบาหลี

เกาะบาหลี

เกาะบาหลี

เกาะบาหลีนั้น เป็น 1 ใน 33 จังหวัดของประเทศอินโดนีเซีย มีพื้นที่ทั้งหมด 5,634.40 ตารางกิโลเมตร มีประชากรประมาณ 3 ล้านกว่าคน และมีเมืองเดนปาซาร์เป็นศูนย์กลางความเจริญ

เกาะบาหลี

เกาะบาหลี

เกาะบาหลี

เกาะบาหลีได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวโดยเฉพาะนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเป็นจำนวนมาก เพราะบาหลีมีทะเลที่สวยงาม ศิลปวัฒนธรมเฉพาะตัวที่เต็มไปด้วยมนต์เสน่ห์ นอกจากนี้ยังมีธรรมชาติ อย่างนาขั้นบันไดที่สวยงาม ต้นๆไม้เขียวขจี ธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ จนได้รับการขนานนามว่า เกาะมรกต ซึ่งสิ่งนี้เกิดจากการออกกฎหมายที่เข้มงวด โดยไม่สร้างสิ่งก่อสร้างที่เป็นสิ่งแปลกปลอมจากธรรมชาติ และห้ามสร้างอาคารสูงกว่า 15 เมตร ทำให้วันนี้บาหลียังคงความสวยงามที่ไม่ถูกทำลายจากน้ำมือมนุษย์

เกาะบาหลี

เกาะบาหลี

เกาะบาหลี

เกาะบาหลี

เกาะบาหลี

เกาะบาหลี 

วัฒนธรรมของชาวบาหลีที่ได้อิทธิพลจากศาสนาฮินดู

                ศานาฮินดูเป็นศาสนาหลักของคนบาหลีและมีอิทธิพลต่อความเชื่อ วัฒนธรรม ประเพณีและพิธีกรรม รวมถึงศาสนสถานและสิ่งก่อสร้างต่างๆ ในเกาะบาหลี และได้มีการเรียกเกาะแห่งนี้ว่า เกาะแห่งพระเจ้าบ้าง เป็นจุดรุ่งอรุณของโลกบ้าง

สถานที่ท่องเที่ยวของบาหลีมีมากมาย ไดแก่ เดนปาซาร์ เมืองหลวงของบาหลีที่เป็นศูนย์กลางความเจริญ เป็นที่ตั้งของสนามบินนานาชาติ เป็นเมืองท่องเที่ยวมีชายหาดที่สวยงามและเป็นที่ตั้งของโรงแรม รีสอร์ต ร้านอาหารมากมาย

เกาะบาหลี

เกาะบาหลี

เกาะบาหลี

วัดทานาห์ลอต

                Pura Tanah Lot หรือวัดทานาห์ลอต สร้างบนโขดหินที่ยื่นไปในทะเล เวลาน้ำขึ้นจึงเหมือนว่าวัดแห่งนี้ลอยอยู่กลางทะเล เป็นจุดที่ชมพระอาทิตย์ตกที่สวยงาม ประวัติของวัดแห่งนี้ คือเป็นวัดฮินดูสร้างมาตั้งแต่สมัยศตวรรษที่ 11 โดย ดัง ฮยัง นิราร์ธา เพื่ออุทิศแด่เทพเจ้าและปีศาจแห่งท้องทะเล

เกาะบาหลี

เกาะบาหลี

เกาะบาหลี

Pura Ulun Danu Bratan

                Pura Ulun Danu Bratan เป็นวัดที่สร้างสมัยศตวรรษที่ 17 เพื่อใช้ประกอบพิธีทางศาสนาฮินดูและศาสนาพุทธ และอุทิศแด่เทวีดานู เทพแห่งสายน้ำ ความสวยงามของวัดแห่งนี้คือตั้งอย่ริมทะเลสาบบราตัน ฉากหลังเป็นภูเขาไฟ ลักษณะเด่นของวัดนี้คือศาลาที่มีหลังหลังคาสู.มุงด้วยฟ้าที่ซ้อนกันถึง 11 ชั้น

เกาะบาหลี

เกาะบาหลี

เกาะบาหลี

นาข้าวขั้นบันได

                นาข้าวขั้นบันไดที่เป็นสถานที่ขึ้นชื่อของบาหลี ถ้าคุณมาเที่ยวบาหลีก็ไม่ควรพลาดกับการเดินทางมาชมนาข้าวขั้นบันไดที่สวยงาม พร้อมกับวิถีชีวิตชาวบาหลีที่ยังพึ่งพิงการทำเกษตรกรรม

เกาะบาหลี

เกาะบาหลี

เกาะบาหลี

ชายหาดที่สวยงามของเกาะบาหลี

                นอกจากนี้ยังมีชายหาดที่สวยงามมากมายเช่น หาดกูต้า หาดเลเกียนและหาดเซมิยัก ชายยหาดในเขตซานูร์ เป็นเขตที่มีหาดทรายยาวที่เรียงรายไปด้วยต้นมะพร้าวและโรงแรมหรู และชายหาดนูซาดูอา เป็นชายหาดอีกแห่งของเกาะบาหลีที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวจำนวนมาก

เกาะบาหลี

เกาะบาหลี

เกาะบาหลี

เกาะบาหลี

เกาะบาหลี

เกาะบาหลี

เกาะบาหลี

เกาะบาหลี

เกาะบาหลี


Credit : http://www.traveladdict.in.th/%e0%b9%80%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%b0%e0%b8%9a%e0%b8%b2%e0%b8%ab%e0%b8%a5%e0%b8%b5-%e0%b8%a1%e0%b8%99%e0%b8%95%e0%b9%8c%e0%b9%80%e0%b8%aa%e0%b8%99%e0%b9%88%e0%b8%ab%e0%b9%8c%e0%b8%97%e0%b8%b5%e0%b9%88/

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: